O Seminario Galego de Educación para a Paz quere conseguir nestas festas unha sociedade máis sostible e humana. Tentámolo?
Porque a Paz tamén está nas accións cotiás.
Comezar
 
Tentarei que teñamos unha sociedade máis humana e xusta. *

Marca aquela(s) acción(s) coa(s) que asumas un compromiso real.

 
Tentarei que teñamos unha sociedade máis sostible. *

Marca aquela(s) acción(s) coa(s) que asumas un compromiso real.

 
Estas son as túas escollas:

{{answer_69713734}}
{{answer_69713482}}

Estamos seguros de que asumiches, de corazón, uns compromisos realistas e confiamos completamente en ti para realizalos.

Por iso, en agradecemento, temos unha sorpresa para ti.

 
Precisamos, antes de enviarche a túa sorpresa, que aceptes estas condicións *

De acordo co estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro informámoslle de que os datos obtidos neste formulario serán incorporados a un ficheiro automatizado baixo a responsabilidade do Seminario Galego de Educación para a Paz coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante un escrito ao Seminario Galego de Educación para a Paz r/ Manuel María, 6 15705, Santiago de Compostela. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentemento para empregalos para as finalidades mencionadas.
     
 
Felices festas, máis humanas e sostibles.
Seminario Galego de Educación para a Paz
www.sgep.org

Revisa nuns días a túa caixa do correo. Facemos a man o envío polo que tardamos un pouco.
Gracias por completar este typeform.
Crea ahora el tuyo. ¡Es gratis, fácil y bonito!
Crea un <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform